Děkuji za podporu mé rodině, dále panu Vladislavu Polákovi za skvěle odvedenou práci a web-design, Lence Salátové za úpravy textů a pomoc při navázání dalších zajímavých kontaktů. Bude skvělé a bude mi ctí s vámi spolupracovat nadále!